Vandalisme en baldadigheid rondom sportcomplex Houthem

Laatste oproep!
Vandalisme en baldadigheid rondom sportcomplex Houthem

Sinds juni vorig jaar zijn er diverse vernielingen aangebracht aan de sportaccommodatie van TC Geuldal (voorheen LTC IASON) en VV IASON in Houthem. Er is zelfs een poging tot brandstichting gedaan. Van diverse daders zijn de namen bekend, echter er zijn er meer!

Hierover is veelvuldig contact met de plaatselijke politie. Via sociale media of dorpswebsite krijgen de daders een laatste kans om zich aan te melden via onderstaand e-mailadres. Daarna wordt uitvoerig aangifte gedaan bij de politie waarbij getuigen worden opgeroepen. Laat het zover niet komen en voorkom ernstige strafvervolging.

Tot zaterdag 10 juni kan dit gebeuren daarna neemt de politie hierin het voortouw.

Wij verzoeken inwoners die dit soort zaken constateren direct hiervoor de politie te bellen.

Melden kan naar email: keulen58@gmail.com

Bestuur VV IASON en TC Geuldal