Lid worden

Soorten lidmaatschap 2018

  1. Regulier lidmaatschap
    Bij dit volledige lidmaatschap kan men spelen op het tennispark van TC Geuldal. U ontvangt bij dit lidmaatschap de officiële KNLTB-pas die nodig is om competitie te spelen of deel te nemen aan officiële bondstoernooien.Voor nieuwe junior- en seniorleden gelden interessante introductietarieven. Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met de ledenadministratie.
  2. Competitielidmaatschap
    Dit lidmaatschap is bedoeld voor mensen die bij TC Geuldal alleen competitie (gaan) spelen en aantoonbaar elders al een lidmaatschap hebben.
  3. Gezinslidmaatschap
    Het gezinslidmaatschap is voor een gezin van wee volwassenen en twee kinderen t/m 18 jaar en/of (in-)uitwonende studenten.

De contributie in 2018 bedraagt

Regulier lidmaatschap
Senioren 18 jaar en ouder
€130
Regulier lidmaatschap
Jeugd 13 t/m 17 jaar
€80
Regulier lidmaatschap
Jeugd t/m 12 jaar
€45
Competitielidmaatschap €40
Gezinslidmaatschap
maximale contributie per gezin (twee volwassenen, kinderen t/m 18 jaar en/of (in-)uitwonende studenten)
€295

Bij aanmelding gedurende het tennisseizoen vanaf 1 juli wordt 50% korting op de contributie voor het reguliere lidmaatschap gegeven.

Voor de betaling van de contributie wordt u uiterlijk in april 2016 een factuur toegezonden. U heeft pas recht tot spelen of les op het tennispark te volgen als u de contributie heeft betaald.

Elk jaar worden er verzoeken tot terugbetaling van de betaalde contributie bij het bestuur aangevraagd. Slechts in hoge uitzondering worden deze door het bestuur gehonoreerd. De afdracht aan de KNLTB dient echter te allen tijde te worden betaald. Hiervoor wordt € 17,50 ingehouden bij een eventuele teruggave. Het niet tijdig opzeggen van het lidmaatschap vormt geen grond voor teruggave van de contributie.

Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd. Opzegging van het lidmaatschap kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail geschieden aan de ledenadministratie uiterlijk 1 januari van het nieuwe tennisseizoen.

Mocht u nog verdere vragen neemt u dan contact op met de ledenadministratie of de penningmeester.

Lid worden van TC Geuldal

Om lid te worden van TC Geuldal dient u onderstaand formulier in te vullen.
Het lidmaatschap wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.

Voor de tennispas is een recente pasfoto nodig.
Deze foto kunt u digitaal versturen aan leden@tcgeuldal.nl of kunt u inleveren bij het secretariaat van TC Geuldal (adres Dr. Goossensstraat 4a, 6325 BV, Berg en Terblijt)

Inschrijfformulier

Je achternaam *

Je voorletters *

Je roepnaam *

Je adres *

Je postcode *

Je woonplaats *

Je geslacht *
ManVrouw

Je geboortedatum *

Je telefoonnummer (vast)

Je telefoonnummer (mobiel)

Je emailadres *

Ben je lid (geweest) bij een andere vereniging?
JaNee

Zo ja, wat is je KNLTB-nummer (indien bekend)?

Keuze lidmaatschap
RegulierCompetitieFamilie

Zijn andere gezinsleden reeds lid?
JaNee

Betaling
Na afronding van de aanmelding bij de KNLTB ontvangt u een betaalverzoek via KNLTB-Club

Vragen / opmerkingen