Kantinedienst

Binnenkort gaat het nieuwe tennisseizoen van start. Als vereniging streven we ernaar de kantine zoveel als mogelijk geopend te hebben voor nog meer gezelligheid na de tennisinspanning. Lekker zitten op het terras of als het kouder wordt behaaglijk binnen genieten van een drankje.

Om dit mogelijk te maken gaan we ook dit jaar werken met verplichte kantinediensten. Omdat nog duidelijk is wanneer we het nieuwe park gaan betreden en hoe de invulling van de kantine eruit ziet, is ervoor gekozen om de eerste drie maanden van de kantinedienst in te vullen. De resterende maanden zullen aan de hand van de actuele planning en status worden ingepland.

Ieder lid van 21 jaar en ouder (peildatum 31 december 2018) is in 2018 verplicht drie kantinediensten te draaien. Dames zullen altijd met twee personen in een kantinedienst worden ingedeeld. Natuurlijk mogen leden jonger dan 21 jaar, zich ook aanmelden voor kantinediensten.

We streven ernaar de kantine gedurende het seizoen van maandag tot en met vrijdag vanaf 19.30 uur geopend te hebben. Belangrijk is dat de banen slechts verlicht kunnen worden als de kantine geopend is (alleen van toepassing in het oude park). Dat betekent dat het naast de gezelligheid ook voor het verlichten van de banen belangrijk is dat zoveel mogelijk leden bereid zijn om de kantinediensten te draaien.

Afkopen kantinediensten

De verplichte drie kantinediensten kunnen door een lid voor € 30,- worden afgekocht. Wij hopen natuurlijk dat daar zo min mogelijk gebruik van wordt gemaakt in het belang van de toegankelijkheid van de faciliteiten op onze parken en ter bevordering van de gezelligheid binnen onze vereniging.

Bij de contributienota wordt jaarlijks € 30,- als voorschot voor de drie verplichte kantinediensten in rekening gebracht. Verrekening met het aantal kantinediensten dat u in het tennisseizoen heeft gedraaid vindt plaatst bij aanvang van het volgende tennisseizoen.

Tip tijdens kantinedienst

Spreek tijdens je kantinedienst af met een ander lid om tussen de bedrijven door zelf een tenniswedstrijd te spelen.

Kantinediensten 2018

  • Reguliere diensten maandag t/m vrijdag van 19:30 tot 23:00 (eerst zullen de drukste dagen worden ingevuld namelijk: dinsdag, donderdag en vrijdag m.u.v. competitiedagen);
  • Munster toernooi 2018: vroege dienst 13:00 tot 17:30, tussendienst van 17:30 tot 21:00 en late dienst 21:00 tot 00:30 (vroege diensten gelden alleen voor het weekend);
  • Zaterdagcompetitie indien van toepassing.

Formulier

In onderstaand formulier dient elk lid van 21 jaar en ouder zijn voorkeuren aan te geven op welke dagen hij de kantinediensten wil draaien. Dit formulier dien je uiterlijk 28 maart 2018 te verzenden. Van leden waarvan vóór 28 maart 2017 geen kantineformulier is ontvangen gaat de kantinecommissie er van uit dat deze leden in 2018 geen kantinediensten willen draaien. Aan de hand van de formulieren wordt het kantinerooster opgesteld. Dit rooster wordt gepubliceerd op een beveiligd deel van de website dat alleen toegankelijk is voor de leden. Indien u op een bepaalde dag (en tijdstip) bent ingedeeld en onverhoopt niet mocht kunnen, is ruilen uiteraard mogelijk al dient u daar zelf voor zorg te dragen. De kantinecommissie probeert zoveel als mogelijk met ieders aangegeven voorkeuren rekening te houden

Je achternaam

Je voornaam

Je emailadres

Je telefoonnummer (vast)

Je telefoonnummer (mobiel)

Gewenst aantal diensten
3 kantinediensten (dit is het verplichte aantal)4 kantinediensten5 kantinediensten6 of meer kantinediensten

Ik ben niet beschikbaar op (maximaal 1 dag aangeven)
DinsdagDonderdagVrijdag

Ik wil graag kantinedienst(en) draaien tijdens het Munstertoernooi
JaNee

Opmerkingen